ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកបន្ទាយមាន...

អ្នកបន្ទាយមានជ័យត្រៀម នឹងមានករណីដាច់ភ្លើង នៅតំបន់មួយចំនួនខាងមុខ

0

បន្ទាយមានជ័យ: យោងតាមផេកហ្វេសប៊ុកអគ្គិសនីបន្ទាយមានជ័យ បានឲ្យដឹងថា នឹងមានការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ តាមពេលវេលា និងតំបន់ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់