ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមអាវភ្លៀង...

ត្រៀមអាវភ្លៀងផងណា! កម្ពុជា​នឹងធ្លាក់ភ្លៀង​ទៀតហើយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាម​ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា (​ចាប់ពីថ្ងៃ​ទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨​) ៖ ឥទ្ធិពលរបស់សម្ពាធទាប នឹងធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨៕​

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.