ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​លោកវរសេនីយ៍ឯ...

​លោកវរសេនីយ៍ឯក ឌិន វណ្ណណូរ៉ា ចូលខ្លួនសារភាពទោសកំហុស ដែលបាញ់បោះ១០គ្រាប់កាលពីយប់មិញ!

0

អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការចូលខ្លួនសារភាពទោសកំហុស របស់លោកវរសេនីយ៍ឯក ឌិន វណ្ណណូរ៉ា ដែលបាញ់បោះ១០គ្រាប់កាលពីយប់មិញ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.