ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សម្រាប់អ្នកមា...

សម្រាប់អ្នកមានបំណងចង់បម្រើការ ក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិ នៅរាជធានីខេត្ត រួសរាន់ទ្បើង

0

តាកែវ: យោងតាមផេកហ្វេសប៊ុកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវ បានប្រកាសជូនដំណឹងស្ដីពីកាលបរិច្ឆេ និងទីកន្លែងប្រទ្បងជ្រើសរើស ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិ សម្រាប់រាជធានីខេត្ត៕

មតិយោបល់