ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​សូមជួយShare!...

​សូមជួយShare! ក្រសួងសុខាភិបាល ហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ My Doctor ផ្សាយតាមFacebook គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួង!!!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹង ស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ My Doctor ផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនូវផលិតផលឱសថ គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល៖

មតិយោបល់