ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាបត្រ...

អ្នកសៀមរាបត្រៀមផង នឹងមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីរយៈពេល៤ថ្ងៃ​ នៅចំណុចទីតាំងផ្សេងៗគ្នា

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងចន្លោះរយ:ពេល៤ថ្ងៃ នៅចំណុចទីតាំងផ្សេងៗគ្នាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់