ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​សូមបងប្អូនស្...

​សូមបងប្អូនស្រីៗប្រុងប្រយ័ត្ន! ចំពោះអ្នកស្គាល់គ្នា​(ពិសេសបុរសជនបរទេស) ដែលលួងលោម ឲ្យបើកគណនីធនាគារ​ឬប្រើគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន…

0

យោងតាមផេក នាយកដ្ឋានកណ្តាលសន្តិសុខ បានឲ្យដឹងថា បងប្អូនស្រីៗ ចំពោះ អ្នកស្គាល់គ្នា (ពិសេសបុរសជនបរទេស) ដែលលួងលោម ឲ្យបើកគណនីធនាគារ ឬប្រើគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីទទួលប្រាក់បញ្ញើពីបរទេស ជាថ្នូរនឹងកម្រៃជើងសារ។ ទង្វើនេះ អាចជាការរួមចំណែកក្នុងបទល្មើសឆបោក និងសម្អាតប្រាក់ ដែលត្រូវផ្តន្ទាទោស៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.