ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមៗ ខណ្ឌជា...

ត្រៀមៗ ខណ្ឌជាច្រើន នៅក្រុងភ្នំពេញ និងតំបន់មួយចំនួន ក្នុងខេត្តកណ្ដាល នឹងមានករណីដាច់ភ្លើងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.