ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! កម្ពុជាអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គរ លាយឡំដោយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! បរិមាណភ្លៀងអាចកើនឡើង លាយឡំផ្គរ រន្ទះ និងខ្យលកន្ត្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ដល់១៥មីនា

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ខេត្តមួយចំនួនចុះត្រជាក់ពីកម្រិត ១៧-២០អង្សាសេ …

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

​សីតុណ្ហភាព​នឹង​ធ្លាក់ចុះ​ ១​៨​អង្សា​រ​ នៅ​តំបន់​ខ្លះ​ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ គួបផ្សំនិងខ្យល់ក្នុងល្បឿនពីមធ្យមទៅខ្លាំង…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ត្រៀមៗ អ្នករស់នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ និងខណ្ឌដង្កោ អាចនឹងមានការដាច់ទឹក នៅដើមខែកុម្ភៈ…

ភ្នំពេញៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

អាចនឹងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយចាប់ពីថ្ងៃទី១៩-២៥ខែមករានេះ

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សូមថែរក្សាសុខភាពផង! បណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសាន អាចចុះត្រជាក់ដល់១៥°C

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី៥ដល់១១មករា អាចមានភ្លៀងកម្រិតផ្សែងក្រូច

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

អាកាសធាតុត្រជាក់ ១៦អង្សារ លាយឡំខ្យល់រដូវក្នុងកម្រិតពីបង្គួរទៅខ្លាំង ចាប់ពីស្អែកនេះ ដល់ថ្ងៃទី៤ មករា ឆ្នាំ២០២២…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សូមបងប្អូនត្រៀងអាវក្រាស់ៗ អាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងលាយឡំខ្យល់បក់ក្នុងកម្រិតបង្គួរចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះ…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័ស នៃស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥-២២ធ្នូ…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តមួយចំនួនអាចចុះត្រជាក់ដល់ ១៥អង្សាសេ ចាប់ពីថ្ងៃទី…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ការបិទចរាចរជាបណ្ដោះអាសន្ន តាមរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ លើកំណាត់ផ្លូវ៧០អា នៅស្រុកមុខកំពូល…

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! កម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ លាយឡំនឹងខ្យល់ខុសពីធម្មតាចាប់ពីថ្ងៃទី២៤-៣០វិច្ឆិកា…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! កម្ពុជាបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ ផ្គរ រន្ទះ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ដល់២៣វិច្ឆិកា…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

តំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងផ្គរ រន្ទះចាប់ពីថ្ងៃស្អែកដល់ ១៦វិច្ឆិកា…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ចាប់ពីថ្ងៃទី៣-៩វិច្ឆិកា សីតុណ្ហភាពអប្បបរិមាធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់ពី២០-២២°C អាចនឹងមានភ្លៀងលាយឡំផ្គរ រន្ទះ…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖