ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់មួយសប្ដាហ៍ទៀត ដោយសារទទួលរងឥទ្ធិពលសម្ពាធពីចិន និងឥណ្ឌា…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់ច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្តោះអាសន្ន ផ្លូវវាងដែកស្ពានបេឡេត៍(ស្ពានអំពែភ្នំ ឬស្ពានពាម) លើផ្លូវខេត្តលេខ១៣០

ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនៈ​ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ចាប់ពីថ្ងៃទី៦-១២ នឹងមានផ្គរ រន្ទះ ភ្លៀង ខ្យល់កន្ត្រាក់ បង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ​ និងខេត្ត…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរ…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ការផ្អាកចរាចរណ៍បណ្ដោះអាសន្នយានយន្ត ដឹកជញ្ជូនធុនធំគ្រប់ប្រភេទ…

បន្ទាយមានជ័យៈ សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការផ្អាកចរាចរណ៍បណ្ដោះអាសន្នយានយន្ត...

ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃទី២២ដល់២៦ អាចបង្កជាទឹកជំនន់ក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រមួយចំនួន

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥-២១កញ្ញា…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ចំពោះរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តទាំង ៧នេះ អាចប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀង…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការពង្វាងចរាចរចាប់ពីថ្ងៃទី ៦កញ្ញាដល់៥វិច្ឆិកា ត្រង់ព្រំប្រទល់ខណ្ឌមានជ័យ និងខណ្ឌដង្កោ ដោយសារ…

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ដល់១១ កញ្ញា ឥទ្ធិពលកើតឡើងបួនស្របគ្នា បង្កឲ្យអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រែប្រួលគួរឲ្យគត់សម្គាល់

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់​ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ត្រៀមៗអ្នកខណ្ឌដង្កោ នៅយប់ស្អែកនឹងមានការដាច់ទឹក

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌាក្នុងកម្រិតខ្លាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ដល់៣១ សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងចាប់ពីថ្ងៃទី១១ដល់១៧ ខែសីហា សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ត្រៀមៗ អ្នករស់នៅខណ្ឌទាំង ៥នេះ នឹងមានការដាច់ទឹក…

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ចាប់ពីស្អែកដល់ថ្ងៃទី៣សីហា នឹងមានភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្រ្តាក់…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់២២កក្កដា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រ៉ាយប៉ាយ និងខ្យល់កន្ត្រាក់កម្រិតខ្លាំង

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ឥទ្ធិពលកូនព្យុះ អ៊ិន-ហ្វា ធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់៨កក្កដា មានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើន…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងនិរតីចាប់ពីថ្ងៃស្អែករហូតដល់ទី៦កក្កដា សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ បាតុភូតធម្មជាតិ ផ្គរ រន្ទះ …

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ត្រៀមៗអ្នកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ នឹងមានការដាច់ទឹកនៅដើមខែក្រោយនេះ…

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តភ្នំពេញៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ដល់២៩មិថុនា សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិ

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម៖