ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងធ្លាក់ ន...

ភ្លៀងធ្លាក់ នៅក្រុងកំពតកាលពីម្សិលមិញ

0

កំពត: កាលពីយប់ ថៃ្ងទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ មានភ្លៀងធ្លាក់ នៅក្រុងកំពត ខេត្តកំពត បណ្តាលឲ្យមានការលិចក្នុងក្រុងតំបន់ទាបៗ តែ ២ ទៅ ៣ម៉ោងក្រោយមក ស្រកមកជាធម្មតាវិញ។

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.