ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ៊ីចឹងបានផ្លូ...

អ៊ីចឹងបានផ្លូវចេះតែខូច!! ចាប់រថយន្តដឹកលើសទម្ងន់កំណត់ជាង ២២១គ្រឿង

0

ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ លេខាធិការដ្ឋានរបស់គណ:កម្មាធិការសម្របសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណ:កម្មាធិការដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យយានយន្ត ដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ ចាប់បានរថយន្តដឹកទំនិញលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ ចំនួន ២២១គ្រឿង និងពិន័យបានថវិកាសរុបចំនួន ៥៦៣,៤០០,០០០ រៀល ក្នុងចំណោមរថយន្តដែលចាប់បាននោះ ផ្ទុកលើសទម្ងន់ចាប់ពី ៥តោន រហូតដល់ ៤៧តោន៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.