ក្រុមការងារចម្រុះអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មជនបរទេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យគោលដៅ៥កន្លែងនៅ…

សៀមរាប: ​ ក្រុមការងារចម្រុះអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មជនបរទេស ប្រចាំខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំដោយ លោក ស៊ុយ សុភាព បានចុះត្រួតពិនិត្យគោលដៅចំនួន ០៥កន្លែង នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។
ក្នុងការត្រួតពិនិត្យគោលដៅទាំង ០៥កន្លែងនេះ មាន ១. ក្រុមហ៊ុន មីតស៊ុយប៊ីស៊ី (លក់ឡាន), ២. រ៉ូហ្សាណា (មណ្ឌលកម្រាន្ត និងសម្តែងមហោស្រព), ៣. សណ្ឋាគារ ខតយ៉ាត (សណ្ឋាគារ), ៤. ក្រុមហ៊ុន CP (ទិញ-លក់ផលិតផលកសិកម្ម) និង៥. សាលា ផ្លរីដា (សេវាអប់រំ) បានប្រើប្រាស់ពលករសរុប ៤៩៤នាក់ ស្រី ២៥៨នាក់, ប្រើប្រាស់ពលករបរទេសសរុប ៤១នាក់ ស្រី ២១នាក់ មាន ១៤សញ្ជាតិ, មានប័ណ្ណការងារសរុប ៣៥នាក់ ស្រី ១៧នាក់ និងមានបង្កាន់ដៃសរុប ០៦នាក់ ស្រី ០៤នាក់៕

 

មតិយោបល់