ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើបងប្អូនចង់ច...

តើបងប្អូនចង់ចេះរបៀបមើលកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ លើផលិតផលអាហារដែរឫទេ?

0

បន្ទាយមានជ័យ: យោងផេកសាខាកុងកាំត្រូល ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានឲ្យដឹងអំពី របៀបមើលកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ លើផលិតផលអាហារនាំចូលពីចិនដែលមានអក្សរចិន
១. កាលបរិច្ឆេទនៅលើកញ្ចប់ខាងមុខគឺជាថ្ងៃខែឆ្នាំផលិត ជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកទិញ ឬអ្នកត្រួតពិនិត្យអាចយល់ច្រឡំថាហួសកាលបរិច្ឆេទ(ហួសដឺឡេ)
២. កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ត្រូវបានដាក់នៅខាងក្រោយដែលមានអក្សរច្រើន ហើយចំណុចដែលបញ្ជាក់ថា ហួសកាលបរិច្ឆេទនោះគឺគេសរសេរអក្សរបែបនេះ 10个月 មានន័យថា ១០ ខែ បន្ទាប់ពីថ្ងៃផលិតដែលដាក់នៅខាងមុខ៕

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.