ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រថយន្ត១៥គ្រឿង...

រថយន្ត១៥គ្រឿង ដែលចតលើផ្លូវគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ត្រូវស្ទូចយកមករក្សាទុកសាលាក្រុង

0

ព្រះសីហនុ: ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ បានស្ទូចឡាន តាំងពីព្រឹក រហូតដល់យប់ ដែលចតលើផ្លូវគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ចំនួន ១៥គ្រឿង យកមករក្សាទុកនៅសាលាក្រុង៕

 

មតិយោបល់