ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សម្រាមរាប់តោន...

សម្រាមរាប់តោនបិទផ្លូវទឹក​ ត្រូវរដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុសហការគ្នាប្រមូល

0

ព្រះសីហនុ: នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ រដ្ឋបាលក្រុង ព្រះសីហនុដោយមានកិច្ចសហការពីក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាម , មន្ទីរសាធារណការ ,មន្ទីរធនធានទឹក និងផ្នែកពាក់ព័ន្ធ ចុះកាយសម្រាមពីក្នុងអូរ នៅភូមិ៤ សង្កាត់លេខ៤ បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ សម្រាមរាប់តោនបានហូរតាមអូរបិទផ្លូវទឹក៕

មតិយោបល់

Loading...