ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ការទប់ស្កាត់ ...

ការទប់ស្កាត់ និងវិធានការដែលបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃ

0

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ៖ សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី វិធានការការកាពារ និងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមមើល និងអានខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

មតិយោបល់