ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយ Share!...

សូមជួយ Share! បើមានបងប្អូនណា បានដឹង ឬស្គាល់ដូចក្នុងភិនភាគ ជួយប្រាប់ឲ្យគាត់មកយកឯកសារទាំងនេះវិញផង

0

កំពង់ឆ្នាំង: យោងតាមផេកអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំង បានដឹងឲ្យថា មានប្រជាពលរដ្ឋរើសបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងឯកសារសំខាន់ មួយចំនួនទៀត បើមានបងប្អូនណា បានដឹង ឬស្គាល់ដូចក្នុងភិនភាគ សូមជួយប្រាប់គាត់ឲ្យមកយកផង៕

មតិយោបល់