ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កម្លាំងការិយា...

កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានឃាត់រថយន្តធុនធំចូលក្នុងក្រុងខុសពេលវេលាកំណត់

0

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានឃាត់រថយន្តធុនធំចូលក្នុងក្រុងខុសពេលវេលាកំណត់ ត្រង់ចំណុចស្តុបផ្សារពាណិជ្ជកម្ម យកមករក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក៕

 

មតិយោបល់