ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទៅដល់ផ្ទះយឺតជ...

ទៅដល់ផ្ទះយឺតជាជាងមានគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវ សូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា! ដើម្បីសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកក្រសួងសារធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានបង្ហាញផ្ទាំងសំណេរដើម ប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គម ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់