ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បើមានបងប្អូនរ...

បើមានបងប្អូនរើសបាន ជួយយកមកវិញផង ចាំខ្ញុំជូនសាគុណ

0

ភ្នំពេញ: ករណីបាត់កាបូបកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ស្ថិតនៅម្តុំផ្សារអ៊ីអន២ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ បើមានបងប្អូនរើសបាន ជួយយកមកវិញផង ចាំខ្ញុំជូនសាគុណ ក្នុងនោះមាន ឯកសារ សំខាន់ណាស់! មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ មានប័ណ្ណបើកបរ មានកាតគ្រីឡាន3គ្រឿង (ពិបាកធ្វើថ្មី និង បាន ទុតិយតា)
សូមទាក់ទងខ្ញុំបាទ 010 9999 92 សូមអរគុណ៕

 

មតិយោបល់