ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ការបញ្ចៀសចរាច...

ការបញ្ចៀសចរាចរណ៍លើដងផ្លូវជាតិលេខ៤ ទៅផ្លូវជាតិលេខ៣ និងផ្លូវផ្សេងៗទៀត នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

0

កំពង់ស្ពឺ: សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ចៀសចរាចរណ៍លើដងផ្លូវជាតិលេខ៤ ត្រង់ចំណុចចំណតរថយន្តផ្សារកំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ចាបពីម៉ោង៦:០០ នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១០:០០ នាទីព្រឹក សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់