ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រឹកនេះ មានក...

ព្រឹកនេះ មានការធ្វើសមយុទ្ធ «សង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងលើយន្តហោះ»

0

សូមអាន​សេចក្ដីជូនដំនឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់