ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលក្រុងប...

រដ្ឋបាលក្រុងបាត់ដំបង នឹងចាប់ផាកពិន័យ ចំពោះអ្នកយកសំរាមមកចាក់ នៅខាងលិចផ្សារណាត់

0

បាត់ដំបង: កាលពីយប់ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋបាលក្រុងបាត់ដំបង ចុះពិនិត្យអនុវត្តធ្វើកិច្ចសន្យា ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលយកសំរាមមកចាក់នៅខាងលិច ផ្សារណាត់ក្រុងបាត់ដំបង បើសិននៅតែល្មើសទៀត និងត្រូវធ្វើការចាប់ផាកពិន័យ ដោយពុំមានការលើកលែងឡើយ៕

មតិយោបល់