ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លោក ម៉ៅ ភិរុណ...

លោក ម៉ៅ ភិរុណ អភិបាលខេត្តកណ្ដាល ដូរចេញពីដំណែងហើយ ដាក់អ្នកថ្មីជំនួសដោយលោក គង់ សោភ័ណ្ឌ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានព្រះរាជក្រឹត្យខាងក្រោម៖

មតិយោបល់