-

មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយនៅទូទាំងខេត្តកែប

កែបៈ យោងតាមផេករបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ល្ងាច កំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយនៅទូទាំងខេត្តកែប៕

 

មតិយោបល់