-

ហាមរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ទាំងអស់ មិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ លើកំណាត់ផ្លូវលេខ២១ នៅខេត្តកណ្តាល

កណ្តាល: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមអញ្ជើញមើលសេចក្តីជូនដំណឹងនៅខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់