ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កិច្ចប្រជុំអា...

កិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូកបីនៅសឹង្ហបូរី ផ្តោតលើសន្តិសុខស្បៀង គុណភាពចំណីអាហារកសិកម្ម និងព្រៃឈើក្នុងតំបន់

0

ភ្នំពេញ: មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជា នៅពេលថ្មីៗនេះបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រី្តកសិកម្ម និងព្រៃឈើអាស៊ាន អាស៊ានបូកបី (ជប៉ុន កូរ៉េ និងចិន) នៅប្រទេសសឹង្ហបូរី បានផ្តោតជាសំខាន់លើការពង្រឹងសុវត្តិភាពស្បៀងអាហារ គុណភាពម្ហូបអាហារ កសិកម្ម និងព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់។

បើតាមប្រភពព័ត៌មានពីក្រសួងកសិកម្មបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះថា “កិច្ចប្រជុំបានពិនិត្យមើលការរីកចម្រើននៃការអនុវត្ដយុទ្ធសាស្រ្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានបូកបី (APTCS) នៅលើការពង្រឹងសុវត្តិភាពស្បៀងអាហារ កសិកម្ម និងព្រៃឈើ ពីឆ្នាំ ២០១១-២០១៥និងពិនិត្យយុទ្ធសាស្រ្តទាំងប្រាំបួនមានដូចជា ការពង្រឹងសន្តិសុខនិងសុវត្តិភាពស្បៀង, ការអភិវឌ្ឍថាមពលជីវម៉ាស់ ការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តភាព ការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការបន្សាំ, ការចិញ្ចឹមសត្វ សុខភាពសត្វនិងការត្រួតពិនិត្យជំងឺ ការបង្កើនការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ការពង្រឹងប្រព័ន្ធពត័មាននិងចំណេះដឹង ការបង្កើនផលិតភាព គុណភាពនិងទីផ្សារនៃផលិតផលកសិកម្ម និងការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍ”។

តាមការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានបូកបី បានបំរុងទុកអង្ករសង្គ្រោះបន្ទាន់ សម្រាប់អាស៊ាន (APTERR) ដែលមានលេខាធិការដ្ឋាននៅប្រទេសថៃ។ បានអនុវត្ដន៍ការចែកចាយអង្ករទៅដល់ជនរងគ្រោះនៃព្យុះទីហ្វុងនិងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងតំបន់ ដោយមានការបរិច្ចាកពីប្រទេសជប៉ុន ។

ប្រភពខាងលើបង្ហាញទៀតថា ការររីកចម្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសន្ដិសុខស្បៀងអាស៊ានបូកបី (AFSIS)ដើម្បីផ្តល់នូវវេទិកា ដែលមានភាពទូលំទូលាយទាំងសន្តិសុខស្បៀងក្នុងតំបន់និងការកែច្នៃម្ហូបអាហារ ការចែកចាយដែលទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលកសិកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ាន ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលេខាធិការដ្ឋាន AFSIS ។

លើសពីនេះបានផ្តួចផ្តើមគំនិតដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃលើការអនុវត្ត APTCS និងដើម្បីបង្កើតជាយុទ្ធសាស្រ្តថ្មី សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានលើការពង្រឹង សុវត្តិភាពម្ហូបអាហារ វិស័យកសិកម្មនិងព្រៃឈើ២០១៦-២០២៥ និងផែនការលម្អិតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ២០២៥ ដោយត្រូវសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្រ្តថ្មី។

ប្រទេសបូកបីក៏បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានបូកបីនៅក្នុងកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀង ការពង្រឹងគុណភាព និងសុវត្តិភាពម្ហូបអាហារ កសិកម្មនិងព្រៃឈើនាពេលខាងមុខ៕

photo_2016-10-10_12-41-24 photo_2016-10-10_12-41-19 photo_2016-10-10_12-41-20 photo_2016-10-10_12-41-22

មតិយោបល់