ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមអញ្ជើញមកលេ...

សូមអញ្ជើញមកលេង ខេត្តកំពង់ចាមទាំងអស់គ្នា!

0

កំពង់ចាម: ប្រទីបខ្នាតតូចចំនួន១០របស់សាលាខេត្តកំពង់ចាម និងមន្ទីរអង្គភាពក្នុងខេត្ត នឹងត្រូវបណ្តែតរួមជាមួយប្រទីបកន្ទោង រាប់ពាន់កន្ទោងរបស់វត្តអារាម របស់មហាជន នៅក្នុង«ពិធីបុណ្យចេញព្រះវស្សា» ដែលនឹងប្ររព្ធធ្វើឡើងនារាត្រីថ្ងៃ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ បូករួមទាំងការប្រណាំងទូក(ង) នាព្រឹកថ្ងៃ១៥-១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះផងដែរ ៕

ប្រទីប ប្រទីប ប្រទីប ប្រទីប ប្រទីប ប្រទីប ប្រទីប ប្រទីប

មតិយោបល់