ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹងល្អ! ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីទ្បា ជ្រើសរើសបេក្ខជន បេក្ខនារី ទៅសិក្សាវគ្គជំនាញខ្លី នៅប្រទេសសិង្ហបុរី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីទ្បា ណែនាំវិធានការទប់ស្កាត់ សកម្មភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងទិវាបុណ្យនៃក្ដីស្រទ្បាញ់..

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន...

ព័ត៌មានជាតិ

First News: ប្រតិភូចាំស្វាគមន៍ ស៊ន សៀវម៉ី នៅព្រលានយន្តហោះ នៅរសៀលម៉ោង១ ថ្ងៃទី២១ មេសានេះ

ភ្នំពេញ: ក្រុមគណៈប្រតិភូ មកពីគណៈកម្មាការជាតិអូទ្បាំពិក ជាច្រើននាក់ បានមករងចាំស្វាគមន៍...

ព័ត៌មានជាតិ

First News: ប្រតិភូចាំស្វាគមន៍ ស៊ន សៀវម៉ី នៅព្រលានយន្តហោះ នៅរសៀលម៉ោង១ ថ្ងៃទី២១ មេសានេះ

ភ្នំពេញ: ក្រុមគណៈប្រតិភូ មកពីគណៈកម្មាការជាតិអូទ្បាំពិក ជាច្រើននាក់ បានមករងចាំស្វាគមន៍...