ដំណឹងល្អ! ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីទ្បា ជ្រើសរើសបេក្ខជន បេក្ខនារី ទៅសិក្សាវគ្គជំនាញខ្លី នៅប្រទេសសិង្ហបុរី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់