ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

ស្វែងយល់ពីមេរោគ​ Spam និងផលប៉ះពាល់ចំពោះអីុម៉ែលលោកអ្នក

ប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានដឹងទេថា អ្វីទៅជាមេរោគ Spam តែ​ប្រហែល​ជាធ្លាប់រងការអុក​ឡុកពីវាដោយមិនដឹងខ្លួនហើយ។...

ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

ប្រើអីុម៉ែលរាល់ថ្ងៃ តើដឹងអត់វាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

ជាការពិតណាស់ អ៉ីម៉ែល ឬសារអេឡិចត្រូនិកដែលលោកអ្នកប្រើសព្វថ្ងៃ គឺជាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អ្នកមានមុខងារវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗ។ ខណៈលោកអ្នកភាគច្រើនប្រហែលជួបប្រទះរួចមកហើយនូវបញ្ហាសារអីុម៉ែលរបស់ខ្លួនមិនអាចផ្ញើចេញទៅដល់ភាគីម្ខាងទៀតដែលជាអ្នកទទួល...

ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

សេវាកម្មបង្ហោះគេហទំព័រ (Web Hosting)

ម្ចាស់អាជីវកម្មឆ្លាតវៃជាច្រើនបានប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងប្លុកផ្សេងៗដើម្បីផ្សព្វ ផ្សាយទៅកាន់អតិថិជនរបស់ពួកគាត់ដែលមានស្រាប់ និងអតិថិជនដែលមិនទាន់បានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគាត់។...