ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា របៀបប្រើប្រព័...

របៀបប្រើប្រព័ន្ធ Sale Management ដែលម្ចាស់អាជីវកម្ម និងអ្នកទីផ្សារចង់ដឹង

0

Sale Management System គឺជាប្រព័ន្ធកម្មវិធីមួយ ដែលត្រូវបានរ​ចនា និងបង្កើតឡើងសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ក៏ដូចជាអ្នកទីផ្សារ ក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្នែកលក់ និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងចំគោលដៅ។

ដូច្នេះ ចង់ដឹងថាតើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់នេះ ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ និងមានរបៀបប្រើប្រាស់យ៉ាងណានោះ សូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពីតំណាងក្រុមហ៊ុន MaxBit តាមរយ:ការចុចលើតំណរភ្ជាប់នេះ Sale Managment System

មតិយោបល់