ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា សហស្ថាបនិក Tw...

សហស្ថាបនិក Twitter ជាប់សង្ស័យពីបទ ប៉ុនប៉ង Hack

0
960-twitter-inc-to-name-jack-dorsey-as-ceo-tomorrow

លោក Jack Dorsey ដែលជាសហស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិ Twitter ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនព្យួរពីការងារ ក្នុងរយ:ពេលខ្លីមួយ កាលពីយប់មិញ។ លោក Jack Dorsey ដែលកាន់គណនី @jack លោកបាន Disable គណនីរបស់លោកនៅលើ Twitter ហើយកាលប្រព្រឹត្តនោះ ស្ថិតនៅវេលាម៉ោង ៩ យប់ ដោយហេតុផលលើកទ្បើងរបស់លោក គឺមិនច្បាស់លាស់ ក្រោយមកប្រមាណជា ១៥ នាទី គេឃើញគណនីរបស់លោក @Jack បានបើកវិញភ្លាមនោះដែរ។

ការប៉ាន់ស្មានទាំងស្រុង បានសន្មតថាលោក Jack Dorsey គឺមានគោលដៅក្នុងការប៉ុនប៉ង Hack ហើយពេលនេះ គណនីរបស់គាត់ ត្រូវបានគេឃាត់ទុក ដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាថា ទង្វើបស់គាត់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?
លោក Jack Dorsey បានអះអាងថា វាជាលទ្ធផលមួយក្រោយមានកំហុសផ្ទៃ ក្នុង Twitter និងជារឿងទាក់ទិនទៅនិងការ Tweet ដំបូងបំផុតរបស់លោក កាលពីឆ្នាំ ២០០៦ តែប៉ុណ្ណោះ៕

មតិយោបល់