ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ធនាគារជាតិនៃក...

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ផ្តល់ឱកាសកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដល់និស្សិត ៧រូប នៅឆ្នាំ២០១៧

0

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងផ្តល់ឱកាសកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដល់និស្សិតចំនួន ៧រូប សម្រាប់រយ:ពេលពី ៦ ដល់ ១២ខែ នៅឆ្នាំ ២០១៧ខាងមុខនេះ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចេញផ្សាយប្រមាណជា ១ម៉ោងមុននេះ។

កម្មវិធីកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសឲ្យនិស្សិត អាចពង្រឹងសមត្ថភាព និងទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារ ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

កម្មវិធីនេះ នឹងចាប់ផ្តើមនៅខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ខណ:ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ជាការលើកទឹកចិត្ត។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត នឹងបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម៖

15170759_995331190577133_3570964973366020427_n-1 10991611_647996838643905_8596765497563470789_o

មតិយោបល់