ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ធនាគារវឌ្ឍនៈ ...

ធនាគារវឌ្ឍនៈ ចាប់ផ្តើមដំណើរការសេវាបង់ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ

0

ធនាគារវឌ្ឍន: ចាប់ផ្តើមដាក់ឲ្យដំណើរការទទួលប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។

ធនាគារវឌ្ឍន: បានចុះអនុស្សរណយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ធនាគារ ដើម្បីប្រតិបត្តិការចំណូលគ្រប់ប្រភេទ ដែលប្រមូលដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា។

ការចុះអនុស្សរណយោគយល់គ្នានេះ នឹងជួយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូល និងផ្តល់ងាយស្រួលនិងជម្រើសច្រើនដល់អ្នកជាប់ពន្ធ ក្នុងការបង់ចំណូលពន្ធដារ ពន្ធគយ តាមរយ:ប្រព័ន្ធធនាគារ។

លោក ជូ គឹមឡេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានលើកឡើងថា ការចុះហត្ថលេខានេះ បង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អរវាងស្ថាប័នរដ្ឋ និងវិស័យឯកជន ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណ:របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែមានគុណភាព គួរឲ្យទុកចិត្ត ងាយស្រួល និងស្របតាមសម័យបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ជាចុងក្រោយ លោក ជូ គឹមឡេង បង្ហាញក្តីជឿជាក់ថា ការផ្តល់សេវារបស់ធនាគារវឌ្ឍន: នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ ផ្តល់ភាពងាយស្រួល រហ័ស គួរជាទីពេញចិត្តសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធ និងរួមចំណែកលើកកម្ពស់និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធរបស់រដ្ឋ៕

មតិយោបល់