ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ពិព័រណ៍ទេសចរណ...

ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍ Cambodia Travel Mart នឹងប្រារព្ធជាលើកដំបូងបង្អស់ នៅខេត្តសៀមរាប

0

ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍កម្ពុជា Cambodia Travel Mart ឆ្នាំ ២០១៧ នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងជាលើកដំបូងបង្អស់ នៅថ្ងៃទី ១៧ ដល់ ១៩ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ នៅរមណីយដ្ឋានសុខាសៀមរាប និងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទ ក្នុងខេត្តសៀមរាប។

ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍កម្ពុជា CTM 2017 នេះ ទទួលបានការឯកភាព និងអនុញ្ញាតិជាគោលការណ៍ពី រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៥ ហើយក្រសួងទេសចរណ៍ នឹងដឹកនាំរៀបចំ ក៏ដូចជាសហការជាមួយវិស័យឯកជន រួមមានក្រុមហ៊ុន SlickBooth Holding នឹងក្រុមហ៊ុន TTG Asia។

លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានបញ្ជាក់ថា ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍កម្ពុជា CTM 2017 មិនត្រឹមតែជា វេទិកានៃការលក់ផលិតផលទេសចរណ៍របស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាវេទិកាមួយដែលនឹងជម្រុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ ហើយគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកទាំងអស់ និងសមាគមទេសចរណ៍នានា ត្រូវចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានខ្លាំង និងជម្រុញដល់សមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមផ្សព្វផ្សាយ តាំងបង្ហាញផលិតផល សេវាកម្មទេសចរណ៍របស់ខ្លួន ក្នុងព្រឹត្តិកាណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិដ៏សំខាន់នេះឲ្យបានច្រើន។

លោកបានដាស់ចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាកម្ពុជា បើទៅចូលរួមពិព័រណ៍ទេសចរណ៍នៅក្រៅប្រទេសគឺ ចំណាយថវិកាច្រើន ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិបានមកដល់ផ្ទះហើយ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួម និងបំពេញការងារឲ្យបានល្អ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍កម្ពុជា។

គួរជម្រាបដែរថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះ នឹងក្លាយជាឱកាសមាស សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរណ៍ ទិញលក់កញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៃសេវាកម្មទេសចរណ៍ ផ្លាស់ប្តូរនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងបង្កើតភាពជាដៃគូសន្ទនាក្នុងធុរកិច្ចទេសចរណ៍៕

មតិយោបល់