ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច

ជិះឡានក្រុងសាធារណៈ Free Wifi

ដោយមានការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ រដ្ឋាករបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Space Media ភ្ជាប់ Wifi នៅលើរថយន្តក្រុងទាំងអស់ ដើម្បីសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដោយសេរី ។

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងទាំងអស់បានទៅដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាព និងផាសុខភាព រួមទាំងការប្រើប្រាស់សេវាអុិនធឺណែតដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលមាន Password Wifi “ppcitybus ” ។

 

មតិយោបល់