សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងធ្វើការជ្រើសរើសប្រធានអនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន០២រូបដើម្បីបំពេញការងារការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ។ ...

សិក្សា និងអប់រំ

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្តាប់ និយាយ និងសរសេរ 

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្តាប់ និយាយ និងសរសេរ  នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវពាក្យមួួយចំនួន ដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត និង​ថ្នាក់បណ្ឌិត​ទៅ​សិក្សានៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៩ “Australia Awards Scholarship 2019”

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត និង​ថ្នាក់បណ្ឌិត​ទៅ​សិក្សានៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៩...

សិក្សា និងអប់រំ

ពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនជួយឲ្យអ្នកពូកែ​ទាំងក្នុងការនិយាយ និងការស្តាប់

ពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនជួយឲ្យអ្នកពូកែ​ទាំងក្នុងការនិយាយ និងការស្តាប់ យើងនឹងរៀនពាក្យ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ ពាក្យខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្នក...

សិក្សា និងអប់រំ

សៀវភៅរបៀបឆ្លាក់អក្សរខ្មែរបែបមូល ដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរចេះ

សៀវភៅរបៀបឆ្លាក់អក្សរខ្មែរបែបមូល ដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរចេះ សៀវភៅរបៀបឆ្លាក់អក្សរខ្មែរបែបមូល ដែលត្រូវបានរៀបរៀង និងរចនាឡើងដោយភិក្ខុ...

សិក្សា និងអប់រំ

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្តាប់ និយាយ និងសរសេរ 

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្តាប់ និយាយ និងសរសេរ  នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវពាក្យមួួយចំនួន ដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ...

សិក្សា និងអប់រំ

ពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនជួយឲ្យអ្នកពូកែ​ទាំងក្នុងការនិយាយ និងការស្តាប់

យើងនឹងរៀនពាក្យ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ ពាក្យខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្នក ពូកែ​ទាំងក្នុងការនិយាយ...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី ការ​ប្រកួត​ស្នាដៃ​ប្រលោមលោក ក្រោម​ប្រធាន​បទ ” សុខដុមនីយកម្ម​ក្នុង​សង្គម​តាម​រយៈ​សាសនា”

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី ការ​ប្រកួត​ស្នាដៃ​ប្រលោមលោក ក្រោម​ប្រធាន​បទ "...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ ប្រចាំរាជធានីខេត្ត និងទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ ២០១៨

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ ប្រចាំរាជធានីខេត្ត និងទូទាំងប្រទេស...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ ថៃ ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ ថៃ ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨ -...

សិក្សា និងអប់រំ

ពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនជួយឲ្យអ្នកពូកែ​ទាំងក្នុងការនិយាយ និងការស្តាប់

យើងនឹងរៀនពាក្យ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការរស់នៅ និងធ្វើការក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ ពាក្យខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្នក...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ​​ប្រឡង​​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន និង​បេក្ខនារី ជយលាភី​ចំនួន​បី​រូប​ក្នុង​ការ​បកស្រាយ​បកស្រាយ​ប្រធានបទ “តម្លៃ​សកល​របស់​ស្នាដៃ​អក្សរសិល្ប៍​រឿង​ទុំទាវ”

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ​​ប្រឡង​​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន និង​បេក្ខនារី ជយលាភី​ចំនួន​បី​រូប​ក្នុង​ការ​បកស្រាយ​បកស្រាយ​ប្រធានបទ "តម្លៃ​សកល​របស់​ស្នាដៃ​អក្សរសិល្ប៍​រឿង​ទុំទាវ" -...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ​ប្រឡង​គណិតវិទ្យា​អូឡាំព្យាដ​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី និង​សាលា​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី នៅ​សាលា​អន្តរជាតិ​ហ្សាម៉ាន់​រាជធានី​ភ្នំពេញ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ​ប្រឡង​គណិតវិទ្យា​អូឡាំព្យាដ​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី និង​សាលា​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី នៅ​សាលា​អន្តរជាតិ​ហ្សាម៉ាន់​រាជធានី​ភ្នំពេញ - ផុត​កំណត់​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រឡង...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​​៥០០នាក់ ចូលរួម​ជួយ​បង្កើត​ និង​គាំទ្រ​ក្លឹប​សិក្សា និង​ស្វ័យ​សិក្សា

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​​៥០០នាក់ ចូលរួម​ជួយ​បង្កើត​ និង​គាំទ្រ​ក្លឹប​សិក្សា និង​ស្វ័យ​សិក្សា​ -កាល​បរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖...

សិក្សា និងអប់រំ

ពាក្យមួយចំនួនដែលអ្នកគួរចេះក្នុងភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង

ពាក្យមួយចំនួនដែលអ្នកគួរចេះក្នុងភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពាក្យ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ ពាក្យខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្នក...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតនៃព្រះរាជាណាចក្រ ថៃ ដល់និស្សិតកម្ពុជាឆ្នាំសិក្សា២០១៨

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតនៃព្រះរាជាណាចក្រ ថៃ ដល់និស្សិតកម្ពុជាឆ្នាំសិក្សា២០១៨ -...