ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍ថ្...

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតនៃព្រះរាជាណាចក្រ ថៃ ដល់និស្សិតកម្ពុជាឆ្នាំសិក្សា២០១៨

0

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតនៃព្រះរាជាណាចក្រ ថៃ ដល់និស្សិតកម្ពុជាឆ្នាំសិក្សា២០១៨

– កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨
– ទាញយកពាក្យ៖ https://goo.gl/ScCcTj
– ដាក់ពាក្យនៅស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជា និងផ្ញើទៅកាន់ការិយាល័យគណ:កម្មការឧត្ដមសិក្សានៃក្រសួងអប់រំថៃតាមរយ:អ៊ីមែល៖ teeratorn.lik@gmail.com 
– សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://goo.gl/oPWZWf

 

 

មតិយោបល់