ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្ដី​ជូន​ដ...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី ការ​ប្រកួត​ស្នាដៃ​ប្រលោមលោក ក្រោម​ប្រធាន​បទ ” សុខដុមនីយកម្ម​ក្នុង​សង្គម​តាម​រយៈ​សាសនា”

0

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី ការ​ប្រកួត​ស្នាដៃ​ប្រលោមលោក ក្រោម​ប្រធាន​បទ ” សុខដុមនីយកម្ម​ក្នុង​សង្គម​តាម​រយ:​សាសនា”

ស្នាដៃ​ជយលាភី​ពានរង្វាន់​អក្សរ​សិល្ប៍​ពុទ្ធ​សាសនា​បណ្ឌិត្យ លើក​ទី១ ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៨ ផ្នែក​ប្រលោម​លោក និង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ថវិកា វិញ្ញាបនបត្រ ព្រមទាំង​ការ​បោះពុម្ព​ស្នាដៃ

– កាល​បរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ស្នាដៃ ៖ ថ្ងៃទី​ ២៨ ខែ​កុម្ភ: ឆ្នាំ​២០១៨
– រង្វាន់​នឹង​ប្រកាស​នៅ​ក្នុង​ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨
– សូម​យក​ស្នាដៃ​មក​ផ្ទាល់ ៖ ០១២ ៤៨២ ២២៤ (សុជាតា) ឬ​ផ្ញើ​​តាម​អ៊ីម៉ែល billitchamp@gmail.com

មតិយោបល់