ផ្ទះ ព័ត៌មានសុខភាព ងាយដល់ម្លឹង! ...

ងាយដល់ម្លឹង! ប្រើតែទឹកស្អាត១កែវក៏អាចដឹងថាអ្នកមានជំងឺតម្រងនោម ឬក៏អត់ដែរ

0

តម្រងនោម មានតួនាទីចាំបាច់បំផុតក្នុងការច្រោះ​យកកាកសំណល់ ឬជាតិពុលផ្សេងៗ​ចេញពីរាងកាយ។ ក៏ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើ​តម្រងនោម​មានបញ្ហា ជាតិពុលនៅក្នុង​រាងកាយ​ច្បាស់ជាប្រមូលផ្តុំកាន់តែ​ច្រើនឡើងៗ ហើយ​ទីបំផុត​អ្នក​នឹងកើត​មានបញ្ហា​សុខភាព​ផ្សេងៗ។ ទោះជាយ៉ាងណាកុំបារម្ភអី អ្នកអាចធ្វើតេស្ត​ដោយប្រើសាមញ្ញាៗ ក៏ដឹងអាចថា អ្នកមាន​កំពុងតែ​មានជំងឺ​តម្រង​នោម ឬក៏​អត់ដែរ។

ការធ្វើតេស្តរកមើលបញ្ហា​តម្រងនោម​ដោយប្រើវិធី​សាមញ្ញៗបំផុត:
១.យកទឹកនោមបន្តិចបន្តក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្អាត១កែវ
២.ប្រសិនបើទឹកនៅតែថ្លាស្អាតដដែល មានន័យថាអ្នកមានសុខភាពល្អ
៣.ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើទឹកក្នុងកែវ​អណ្តែតខ្លាញ់​ឡើងមក មានន័យថា តម្រងនោមរបស់អ្នកកំពុងតែខូច​ហើយ។

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្ត​រកឃើញ​លទ្ធផលដូចខាងលើ សូមប្រញាប់ទៅ​ជួបគ្រូពេទ្យ​ដើម្បី​រកវិធីដោះស្រាយ​ជាបន្ទាន់ ព្រោះអ្នក​អាច​ប្រឈមនឹង​បញ្ហា​កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ​ប្រសិនបើ​បណ្តោយទុកយូរ៕

មតិយោបល់