ផ្ទះ ព័ត៌មានសុខភាព ពិតទេ! មនុស្ស...

ពិតទេ! មនុស្សស្រីដែលហូរលោហិតយប់ដំបូង បញ្ជាក់ថានៅបរិសុទ្ធ

0

បុរសភាគច្រើនគិតថា មនុស្សស្រីដែលហូរលោហិតក្នុងពេលរួមដំណេកនៅយប់ដំបូង គឺជាមនុស្សមានភាពបរិសុទ្ធ។ ទន្ទឹមនេះផងដែរ មនុស្សប្រុសបានយល់ច្រឡំទៀតថា ការរួមដំណេកនឹងបង្កឲ្យមនុស្សស្រីមានការឈឺចាប់ខ្លាំង ប្រសិនបើនាងនៅក្រមុំ។

ប៉ុន្តែការពិត មិនប្រាដក ១០០% នោះទេ ព្រោះមនុស្សស្រីមួយចំនួនអាចហូរលោហិតនៅពេលរួមដំណេកលើកដំបូង ហើយមនុស្សស្រីមួយចំនួនទៀតអាចគ្មានការហូរក៏មាន។

ការពិតទី១
ការហូរលោហិតក្នុងពេលរួមដំណេកលើកដំបូងអាចកើតឡើង ដោយសារតែការដាច់រហែកសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍។ តែគ្មានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភនោះទេ ព្រោះវាគ្រាន់តែជាស្រទាប់ដ៏ស្តើង ដែលគ្របដណ្តប់ស្បែកខាងក្នុងនៃតំបន់ឯកជនតែប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលដែលវាខូចខាត លោហិតនឹងចាប់ផ្តើមហូរចេញមក។

ការពិតទី២
បុរសជាច្រើនមិនបានដឹងថា មនុស្សស្រីខ្លះគ្មានសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍តាំងពីកំណើតមកម្លេះ។ នេះហើយជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីមួយចំនួន មិនមានការហូរលោហិតពេលរួមដំណេកជាលើកដំបូង។

ការពិតទី៣
ស្ត្រីមួយចំនួនបាត់បង់សន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ នៅពេលដែលខ្លួនធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ។ ខ្លះទៀតអាចបាត់បង់ នៅពេលដែលបញ្ចូលដុំសំឡីទៅក្នុងតំបន់ឯកជន។

ការពិតទី៤
អ្នកដែលមិនទាន់បាត់បង់ព្រហ្មចារីយ៍ អាចចេញលោហិតក្នុងពេលរួមដំណេកដំបូង ហើយពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់បន្តិចបន្តួច ខណ:ដែលវាប៉ះទង្គិចខ្លាំង។

ការពិតទី៥
ចំពោះស្ត្រីមួយចំនួន អាចមានការហូរលោហិតកើតឡើង ខណ:ដែលរួមដំណេកដំបូង ប៉ុន្តែគ្មានការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់។ ដូច្នេះ វាមិនអាចបញ្ជាក់ថា នាងអស់ក្រមុំនោះទេ បើគ្មានការឈឺចាប់។

ការពិតទី៦
ចំពោះស្ត្រីខ្លះ សន្ទះព្រហ្មចារីអាចនឹងត្រូវបំផ្លាញ នៅពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងអាអូនតូចបុរស។ តែចំពោះស្ត្រីខ្លះទៀត អាចនឹងបាត់បង់ដោយគ្មានមូលហេតុ។

ការពិតទី៧
មានហេតុផលជាច្រើនទៀត ដែលអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីបាត់បង់ព្រហ្មចារីយ៍ ដោយគ្មានការរួមដំណេក។ ដូចជា សកម្មភាពជិះកង់, ជិះសេះ, រត់, លោត ដែលអាចបង្កឲ្យតំបន់ឯកជនត្រូវរងសម្ពាធខ្លាំង។

ទាំងអស់នេះ គឺជាមូហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការហូរលោហិត ឬឈឺចាប់ក្នុងពេលរួមដំណេក ប៉ុន្តែវាមិនអាចបញ្ជាក់ថា មនុស្សនៅបរិសុទ្ធ ឬអត់នោះឡើយ៕

bleed-first

មតិយោបល់