ផ្ទះ ព័ត៌មានសុខភាព វិធីសង្គ្រោះប...

វិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗពេលច្រមុះហូរឈាម

0

បរទេស: ជាធម្មតាការហូរឈាមតាមច្រមុះកើតឡើងចំពោះរន្ធចម្រុះតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែប្រសិនបើធ្ងន់ធ្ងរ ឈាមនឹងចាល់ហូរចេញតាមរន្ធច្រមុះម្ខាងទៀត។ ដូច្នោះ តើមានវិធីអ្វី ដែលអាចជួយដោះស្រាយភ្លាមៗ នៅពេលមានករណីនេះកើតឡើង?
វិធីមិនអត់នោះទេ! អ្នកអាចអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងក្រោម វានឹងជួយដោះបញ្ហាបានភ្លាម៖

វិធីសង្គ្រោះ៖

 • អង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួន ហើយអោនទៅមុខបន្តិច។ កុំងើយក្បាលមកក្រោយឲ្យសោះ ព្រោះវាអាចបង្កគ្រោះថា្នក់ និងនាំឲ្យក្អួតថែមទៀត។
 • យកម្រាមដៃពីរសង្កត់ផ្នែកទន់ៗនៅក្រោមឆ្អឹងក្តោងច្រមុះ។
 • ធ្វើបែបនេះឲ្យបាន ៥ ទៅ ១០នាទី ហើយដកដង្ហើមតាមមាត់។
 • ព្រលែងដៃរបស់អ្នកចេញវិញ និងអង្គុយនៅស្ងៀម ៥នាទី។
 • ព្យាយាមធ្វើម្តងទៀតរហូតដល់ឈាមឈប់ហូរ។

ចំណាំ៖ កុំងើយក្បាលរបស់អ្នកមកក្រោយឲ្យសោះ ឬកុំឱនក្បាលទៅក្រោមចន្លោះជើង ហើយក៏កុំព្យាយាមញើសឈាមចេញពីច្រមុះដែរ។

emergencies-nosebleeds1

ចូរចង់ចាំថា អ្នកត្រូវសុំការណែនាំពីគ្រូពេទ្យភ្លាម ប្រសិនបើ៖

 • កុមារក្រោមអាយុ ២ឆ្នាំ មានការហូរឈាមច្រមុះ
 • អ្នកដែលឧស្សាហ៍ហូរឈាមច្រមុះទៀងទាត់
 • ហូរឈាមម្តងៗរយ:ពេល ២០នាទីទើបបាត់
 • ហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរ និងបាត់បង់ឈាមច្រើន
 • ពិបាកក្នុងការដកដង្ហើម
 • លេបឈាមចូលក្នុងពោះ បណ្តោលឲ្យអ្នកក្អួត
 • ហូរឈាមច្រមុះបន្ទាប់ពីរបួសធ្ងន់ធ្ងរ (ឧទារហណ៍ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍)។
emergencies-nosebleeds

មតិយោបល់