ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា ត្រឹម ១១នាទី ...

ត្រឹម ១១នាទី កម្ពុជា នាំមុខទីម័រ ១ ទល់នឹង ០ ដោយកីឡាករលេខ ១៨

0

ភ្នំពេញ: មកដល់ត្រឹម ១១នាទីនេះ កម្ពុជា បាននាំមុខទីម័រ ១ ទល់នឹង ០ ដោយកីឡាករលេខ ១៨។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមកីឡាករកម្ពុជា ក៏កំពុងសម្រុកខាងភាគីទីម័រផងដែរ៕

មតិយោបល់