ផ្ទះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ទស្សនារូបភាពន...

ទស្សនារូបភាពនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក នៅខេត្តសៀមរាប

0

សៀមរាប: សូមទស្សនារូបភាពនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនៅខេត្តសៀមរាប ខាងក្រោមនេះ៖

photo_2016-11-13_19-13-17

photo_2016-11-13_19-13-21

photo_2016-11-13_19-13-25

photo_2016-11-13_19-13-29

photo_2016-11-13_19-13-33

photo_2016-11-13_19-13-36

photo_2016-11-13_19-13-40

photo_2016-11-13_19-13-43

photo_2016-11-13_19-13-46

photo_2016-11-13_19-13-49

photo_2016-11-13_19-13-53

Loading...