ផ្ទះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ទស្សនារូបភាពន...

ទស្សនារូបភាពនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក នៅខេត្តសៀមរាប

0

សៀមរាប: សូមទស្សនារូបភាពនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនៅខេត្តសៀមរាប ខាងក្រោមនេះ៖

photo_2016-11-13_19-13-17 photo_2016-11-13_19-13-21 photo_2016-11-13_19-13-25 photo_2016-11-13_19-13-29 photo_2016-11-13_19-13-33 photo_2016-11-13_19-13-36 photo_2016-11-13_19-13-40 photo_2016-11-13_19-13-43 photo_2016-11-13_19-13-46 photo_2016-11-13_19-13-49 photo_2016-11-13_19-13-53

មតិយោបល់