ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ប្រកាសអាសន្ន ...

ប្រកាសអាសន្ន ១៣ ថ្ងៃទៀតមានផ្កាយគ្រោះធ្លាក់មកលើផែនដី

0

ផ្កាយគ្រោះតូចមួយដុំមានឈ្មោះ ២០១៤ JO25 ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត ១.៤ គីឡូម៉ែត្រ នឹងរំកិលខ្លួនចូលមកកៀកនឹងផែនដីបំផុត មានរង្វិលមិនតិចជាង ៤០០ ឆ្នាំ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២១០៧ ។

នៅថ្ងៃទី ៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ គេហទំព័រ dailymail បានបង្ហើបថា អង្គការ NASA បានចេញរបាយការណ៍ថា ផ្កាយគ្រោះមួយដុំមានឈ្មោះ ២០១៤ JO25 មានអង្កត់ផ្ចិត ១.៤ គីឡូម៉ែត្រ ដែលជាផ្កាយមួយនៅក្នុងបណ្ដាលផ្កាយជាច្រើនទៀត ត្រូវបានរ៉ាដាចាប់បាននៅក្នុងគោលដៅច្បាស់បំផុត នឹងគោចរចូលមកជិតផែនដី ក្នុងរយ:ចម្ងាយប្រហែល ១,៧៦៨,000 គីឡូម៉ែត្រ ចំថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២១០៧ ៕

មតិយោបល់