ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ផ្ទាំងផ្សាយពា...

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរឿងកុន(poster)២០សន្លឹក ដែលបានចម្លងគំរូដូចគ្នា

0

សូម្បីតែផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរឿងកុន ឬកូនខ្មែរមួយចំនួននិយមនិយាយថា “poster ” រឿងកុននោះ ក៏មានភាពស្រដៀង និងចម្លងគំរូតៗគ្នាដែរ មិនមែនមានរឿងកុនរបស់ថៃ ចិន កូរ៉េ ទេ ដែលមានអ្នករចនារូបភាពស្អាតសម្រាប់រឿងកុន ក្នុងការទាក់ទាញអ្នកទស្សនានេះ សូម្បីតែកុនបរទេសមួយចំនួនធំក៏នៅតែមានការចម្លងគំរូបន្ដៗពីគ្នា ទៅវិញទៅមក ។

រូបភាពផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរឿងកុន ២០ សន្លឹកខាងក្រោមនេះបានបង្ហាញពីការរចនារូប ចម្លងគំរូដូចគ្នា៖

មតិយោបល់