ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ភរិយាក្រោយនាយ...

ភរិយាក្រោយនាយហុងដា ដេកស្លាប់ សង្ស័យគេធ្វើឃាត

0

នៅវេលាម៉ោង១២ ថ្ងៃទី១១ ឩសភា មុននេះ ស្ត្រីជាភរិយាក្រោយរបស់នាយហុងដា តារាកំប្លែងត្រូវគេឃើញស្លាប់ក្នុងខុនដូរមួយ នៅក្នុងខ័ណ្ឌដង្កោ ដោយសង្ស័យថាគឺជាអំពើឃាតកម្ម។ មកទល់ម៉ោងនេះនៅមិនទាន់បានដឹងពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ភរិយាក្រោយលោកហុងដានៅឡើយទេ ក្នុងពេលដែលនាយហុងដា នៅមិនទាន់បានផ្ដល់ចម្លើយពីករណីនេះនៅឡើយ។ មកទល់ពេលនេះ

ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់ភរិយារបស់លោក កាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ ដោយសារតែមរណភាពនេះ ស្ថិតក្នុងការតាមដានពីសាធារណជន ដោយសារតែត្រូវគេសង្ស័យថាជាអំពើជាតកម្ម។ អត្តសញ្ញាណ របស់ភរិយាលោក និងមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការស្លាប់នេះ ផុសញូនឹងផ្សាយជូនក្នុងពេលបន្ទាប់។

មតិយោបល់