ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ចុះប្រាប់ហើយ...

[VDO] ចុះប្រាប់ហើយតើថា អត់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេ សួរច្រើនម្ល៉េះ?

0

បរទេស: ប្រសិនបើលោកអ្នក មានបំណងធ្វើដំណើរកម្សាន្ត ទៅកាន់ប្រទេសចិន ប្រសិនបើមិនទាន់បានទស្សនា វីដេអូឃ្លីប មួយនេះទេ ប្រហែលអាចខកបំណង ខណ:ភាសាអង់គ្លេស ជាភាសារអន្តរជាតិ ទំនាក់ទំនងជុំវិញពិភពលោក ប៉ុន្តែបុរស ២នាក់ហ្នឹង ហាក់មិនចេះនិយាយ ឬយ៉ាងណា? ផ្ទុយទៅវិញ តុងល្មមៗ សុំចាញ់ហ្មង៕​

សូមអញ្ជើញទស្សនាកម្សាន្ត និងផ្ទុះសំណើចជាមួយគ្នា កាត់ស្ត្រេស៖

មតិយោបល់