ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ខាត់ សុឃីម នៅ...

ខាត់ សុឃីម នៅតែឆេះដុំ រឿងគេមាក់ងាយជាមួយឪពុក

0

មកទល់ម៉ោងនេះ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម នៅតែអះអាងថា មិនអាចទទួលយកបាន បន្ទាប់ពីម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកមួយ បានបញ្ចេញយោបល់ ដោយមានខ្លឹមសារមាក់ងាយដល់អ្នកនាង និងឪពុក ដែលអ្នកនាងបានហៅទស្សន:នោះថា ជាកង្កែបក្នុងអណ្ដូង បើទោះជាអ្នកបញ្ចេញមតិរំលេចឡើងដោយការភាន់ច្រទ្បំ។ អ្នកនាងបានអះអាងថា បើមិនស្គាល់មុខឪពុករបស់នាង ក៏មិនគួរនឹងមាក់ងាយដោយពាក្យសម្ដីទាំងនោះដែរ ដោយសារតែអ្នកនាង គឺជាតារាដែលបានបើកចំហររឿងរ៉ាវស្នេហា ដែលមិនគួរច្រទ្បំទៅកើត។

អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម និយាយថា ទទួលយកមិនបាននោះទេ ក្នុងពេលដែលម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកម្នាក់ បានច្រទ្បំថា ឪពុករបស់អ្នកនាង គឺម្ចាសស្នេហ៍របស់អ្នកនាង ដោយបានទាំងបញ្ចេញទស្សន: ម៉ាក់ងាយថាឪពុករបស់អ្នកនាង នឹងស្លាប់លើបង្គង និងផ្ដាំផ្ញើថាឲ្យឪពុករបស់អ្នកនាងកុំប្រព្រឹត្តិបែបនេះបែបនោះ ក្នុងរឿងផ្លូវភេទ ដែលខ្លឹមសារនោះ ក៏បានមើលងាយដល់រូបនាងផ្ទាល់។ អ្នកនាងថា បើមិនស្គាល់ឪពុករបស់អ្នកនាង ក៏គួរតែស្គាល់ថាខាត់ សុឃីម មានប្ដីជាអ្នកណា និងជាតារាបែបណានោះដែរ ទើបអ្នកនាងយល់ថា អ្វីដែលម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកនោះបង្ហោះការលើកឡើង គឺមិនខុសពីមើលងាយថានាង សុខចិត្តយកប្ដីចាស់ និងមិនខុសពីមើលងាយថា ឪពុករបស់អ្នកនាង ជាមនុស្សបាបមិនស្គាល់ល្អអាក្រក់ ដោយសារតែយកប្រពន្ធក្មេង។ អ្នកនាងថា បើរូបថតនោះ ឪពុករបស់អ្នកនាងថតជាមួយនារីណាផ្សេង ខុសពីរូបអ្នកនាង វាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេ ដែលអាចច្រទ្បំថា ឪពុករបស់លោក ជាគោចាស់បានស៊ីស្មៅខ្ចី តែនេះគឺថតជាមួយអ្នកនាងឲ្យជ្រងរ ចឹងតើជាការភាន់ច្រទ្បំកើត ឬទេ ដែលម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកនោះ មិនស្គាល់សូម្បីតែខាត់ សុឃីម និង មិនដឹងសូម្បីតែរឿងអ្នកណា ជាប្ដីរបស់អ្នកនាង។

អ្នកនាងហួសចិត្តចំពោះបុរសម្នាក់នោះ ហើយអ្នកនាងមិនដឹងថា តើអ្វីដែលលោកសរសេរជាសាធារណ: គឺដោយសារតែមិនស្គាល់មុខ ខាត់ សុឃីម ឬ ក៏បានស្គាល់ហើយ តែមានបំណងចង់មាក់ងាយ ដល់អ្នកនាងថា អ្នកនាងសុខចិត្តយកបុរសចាស់ធ្វើប្ដី ដូចអ្វីដែលលោកបង្ហោះនោះទេ។ អ្នកនាងនៅតែពោលហួសចិត្ត ប៉ុន្តែអ្នកនាងក៏គ្មានប្រតុកម្មលើសពីអ្វីដែលអ្នកនាងបានបង្ហោះនោះដែរ ដោយអ្នកនាងចាត់ទុកថា អ្នកបានសរសេរមិនសមរម្យចំពោះអ្នកនាង និង ឪពុក គឺមិនខុសពីកង្កែបក្នុងអណ្ដូងឡើង ទើបមិនអាចបែងចែកថា អ្នកនាងជាអ្នកណា ហើយមិនដឹងថា បុរសដែលអ្នកនាងថតជាមួយជាឪពុក និងមិនដឹងសូម្បីតែថាមានស្វាមីគឺលោក ផាណូ ដែលមិនមែនមុខមាត់ដូចបុរសដែរលោកយល់ច្រទ្បំ៕

មតិយោបល់